Känn dig trygg med vår försäkring
För att du ska känna dig trygg när du hyr en maskin av oss, kan du försäkra hyresobjektet. Försäkringen skyddar dig från höga kostnader om olyckan skulle vara framme. Försäkringspremien tillkommer på alla hyresbelopp.

 
Ditt ansvar som hyrestagare
I vår bransch är hyreskontrakten utformade så att det är du som hyrestagare som ansvarar för egendom, oavsett om du hyr som företagare eller privatperson. Därmed är du också ersättningsskyldig om den exempelvis blir stulen. Andra skador som tyvärr är vanligt är de som inträffar vid lastning/lossning och skador i samband med transporter till och från utlämningsställena.

 
Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för, som den heter på försäkringsspråket, "plötsligt och oförutsedd skada". Exempelvis kanske maskinen skadas under transporten. De flesta företagsförsäkringar ger ett mycket begränsat skydd under transporter, hemförsäkringar inget alls. Ett annat exempel kan vara att maskinen blir utsatt för skadegörelse på arbetsplatsen. Däremot ersätts inte skador som beror på förslitning och vårdslöst handhavande. För att ersättning ska kunna lämnas vid stöld, krävs att händelsen blir polisanmäld och ett egendomen har förvarats så att stöld i möjligaste mån kunna undvikas. Dessutom måste stöldtillfället kunna preciseras. Detta ska framgå av polisrapporten.

 
Låg premie och självrisk
Premien 5% beräknas på hyrespriset för maskinen i hyrprislistan. Självrisken är 5000:-. Priserna är exklusive moms. Jämför detta med exempelvis vad en vibratorplatta kostar, så ser du att det är tryggt att hyra av Stål & Hyrmaskiner. En normal företagsförsäkring har ofta en högre självrisk vid stöldskador och vissa skadetyper ersätts inte alls.

 
Om olyckan är framme
 Bild: bullet-blur.png Kontakta alltid omedelbart din uthyrare vid skada.
 Bild: bullet-blur.png Lämna uppgifter om ordernummer och vilken egendom det gäller.
 Bild: bullet-blur.png Beskriv så noggrant som möjligt vad som har hänt.
 Bild: bullet-blur.png Vid stöld, inbrott, rån, eller annat brott skall en polisanmälan göras snarast. I polisrapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skador. Åtgärderna ska stå i rimliga proportioner till egendomens värde och stöldbegärlighet.
 Bild: bullet-blur.png Kopia av polisrapporten bifogas skaderapporten och skickas till uthyraren.