PRODUKTKAPACITET
TrafikljusDrifttid ca 160 tim
Skyltvagn
Vägbom, 2 fundament2,7-5,0m
Extra låsstolpe till vägbom*
Avstängningskona ST*
Vikt avspärrningskona
Reflexbräda 3 m*
Rörkon stabil 3000
Vikt rörkon
Sidomarkeringsskärm hö enkelsidig
Sidomarkeringsskärm vä enkelsidig
Sidomarkeringsskärm hö/vä dubbelsidig
Sidomarkeringsskärm vä/vä dubbelsidig
Vikt till sidomarkering
Sidomarkeringsskärm hö/vä vikbar fot
Sidomarkeringsskärm för miniguard*
Superkon
Vikt superkon
Trafikbuffert (tre bufferttravar) utan matta80 Km/h
Farthinder Wake-up/z-snigel
Vägmärken av plast normalstorlek*
Vägmärken av plast överstorlek*
Skylt plast*
Skylt plast *
Vägmärke plåt normalstorlek*
Skylt plåt *
Skylt plåt *
Varningslykta rött/gult sken
Avspärrningstaket*
Avspärrningsbalk TA-Balk*
Skyddsbarriär Miniguard*
Skyddsbarriär Deltablock DB65S*
Betongbarriär för skyltstolpe 500x500 mm*
Betongbarriär för skyltstolpe 1100x400 mm*
Skyltstolpe 2,5 m*
Trafikspegel *
Gångbrygga med räcke, aluminium
Gångbrygga med räcke, aluminium
Gångbrygga med räcke, aluminium
Körplåt 3000x1500x15 mm
Körplåt 4000x2000x20 mm
Körplåt 6000x2000x25 mm
Körmatta 2400x1200x15 mm*
Körmatta 2400x600x15 mm*
Kommunikationsradio
Bordsladdare 1 fack till 2252
Headset till 2252
Portabla larm
Rörelsedetektor till 3123
Passersystem Infobric ID06
Tyfon
Sidomarkeringsskärm hö vikbar fot
Sidomarkeringsskärm vä vikbar fot
Sidomarkeringsskärm vä/vä vikbar fot
Sidomarkeringsskärm
Trafikbuffert (två bufferttravar) med matta80 Km/h
Trafikbuffert (tre bufferttravar) med matta100 Km/h
Skyltställ för trafikbuffert 2 travar
Skyltställ för trafikbuffert 3 travar
Rinnande LED kattögon
Rinnande LED varningsljus
Avspärrningsstaket kravall
GP-link 3m 1500Kg3 m
Asfaltcigarr för trottoarkantMax 15 Ton
Elektronisk personalliggare
Ramp för asfaltskant
TMA-Trailer med ljuspil100 KM/h