PRODUKTKAPACITET
Mäthjul999 m
Drillguide PX101.35 m
Detektor Armering PS35100 mm
Detektor Armering, El och Rör PS38120 mm
Regelsökare150 mm
Metallsökare
Kabelsökare CAT 3-4
Signalsändare till 6418
Fuktindikator
Fuktmätare för trä120 mm
Instickselektrod till 6553
Värmekamra Flir infracam-10°C till 100°C
Rörkamera
Navigatormottagare till 6745
Kamerarulle 40–200 mm till 674530 m
Kamerarulle 50–300 mm till 674561 m
Avvägningsinstrument<2,5 mm/km
Våglinjal
Teodolit2 mgon
Distansmätare Hilti PD20/3270 m
Distansmätare Hilti P42200 m
Planlaser inkl mottagare350 m
Tvåfallslaser 8%350 m
Tvåfallslaser 25%350 m
Tvåfallslaser 50%800 m
Linjelaser Hilti PML5 m
Punklaser Hilti PM/PMP10 m
Punkt och Linjelaser PMC10 m
Instalationslaser 1 plan150 m
Instalationslaser 2 plan250 m
Rörläggningslaser självhorisonterande Rött ljus200 m
Rörläggningslaser självhorisonterande Grönt ljus200 m
Handmottagare
Handmottagare digital visning mm
Maskinmottagare magnet
Maskinmottagare
Avvägningsstång Z-fix inkl mottagare
Fotring till Z-Fix
Grusring till avvägare
Gjutplatta till avvägare
Stativ till avvägare1 m
Stativ till avvägare vevbart1 m
Stativ till avvägare vevbart2,8 m
Sticka till avvägare<4 m
Sticka till avvägare teleskopisk<5 m
Bockryggs utrustning inkl motagare o fjärr
Väggfäste/Stolpfäste
Måttband<50 m
Rättskiva<6 m
Bullermätare
Provtryckningspropp mek100-250 mm
Provtryckningspropp mek275-400 mm
Provtryckningspropp mek>450 mm
Provtryckningspropp luft100-250 mm
Provtryckningspropp luft275-400 mm
Provtryckningspropp luft>450 mm
Hammarelektrod till 6553
Punk/Linje/Krysslaser3 mm på 20 m